Meldunek MEDEVAC

Jak najszybszy transport poszkodowanego do wyższego poziomu opieki jest kluczowy dla uratowania jego życia i zdrowia. Odpowiednikiem “wezwania karetki” na polu walki jest nadanie meldunku MEDEVAC. Wszystkie niezbędne informacje na jego temat znajdziecie w poniższym artykule.

Uwagi ogólne

Format meldunku

Meldunek składa się z dziewięciu linii, które powinny być nadawane po kolei. Kliknij w obrazek aby ściągnąć formatkę meldunku do druku.

Linia 1 - lokalizacja pododdziału - miejsce podjęcia poszkodowanego

Linia 2 - kryptonim i częstotliwość

Linia 3 - liczba poszkodowanych ze względu na priorytet ewakuacji

Pilny  / kategoria A
(ewakuacja w ciągu 2 godzin)
Priorytetowy / kategoria B
(ewakuacja w ciągu 4 godzin)
Rutynowy / kategoria C
(ewakuacja w ciągu 24 godzin)
 • poważne obrażenia odniesione w wyniku ataku IED
 • rana postrzałowa lub odłamek w klatce piersiowej, jamie brzusznej lub miednicy
 • każdy poszkodowany z narastającą niedrożnością dróg oddechowych
 • każdy poszkodowany z narastającymi problemami z oddychaniem
 • poszkodowany nieprzytomny
 • poszkodowany ze znanym lub podejrzewanym urazem kręgosłupa
 • poszkodowany we wstrząsie
 • poszkodowany z trudnym do zatamowania krwotokiem
 • umiarkowane/poważne urazowe uszkodzenie mózgu (TBI - Traumatic Brain Injury)
 • oparzenia powyżej 20% całkowitej powierzchni ciała (TBSA - Total Body Surface Area)
 • izolowane, otwarte złamanie z zatamowanym krwotokiem
 • każdy poszkodowany z założoną opaską uciskową
 • penetrujący lub inny poważny uraz oka
 • poważne obrażenia tkanek miękkich bez poważnych krwawień
 • uraz kończyny z brakiem pulsu
 • oparzenia pomiędzy 10-20% całkowitej powierzchni ciała (TBSA - Total Body Surface Area)
 • wstrząśnienie mózgu (łagodne urazowe uszkodzenie mózgu (TBI - Traumatic Brain Injury))
 • rana postrzałowa kończyny - krwawienie kontrolowane bez opaski uciskowej
 • łagodny uraz tkanek miękkich spowodowany odłamkiem
 • złamanie zamknięte z obecnym pulsem
 • oparzenia poniżej 10% całkowitej powierzchni ciała (TBSA - Total Body Surface Area)

Podany w tabeli czas to czas od momentu zdarzenia.

Linia 4 - wymagane specjalne wyposażenie

Linia 5 - liczba poszkodowanych ze względu na typ

Linia 6 - bezpieczeństwo punktu podjęcia

Linia 7 - oznaczenie punktu podjęcia

Nigdy nie podawaj koloru oznaczenia w meldunku. Załoga MEDEVAC zapyta o kolor w trakcie zbliżania się do punktu podjęcia, w momencie gdy zobaczy dane oznaczenie, np. “Charlie, this is Dust-Off, I see red smoke, is that yours, over?” lub poprosi o oznaczenie punktu podjęcia na żądanie. Niezalecane jest używanie białego dymu ze względu na duże ryzyko pomyłki ze “zwykłym” dymem.

Linia 8 - liczba poszkodowanych ze względu na narodowość/status

Linia 9 - opis terenu/zagrożenie NBC/uzupełnienie środków medycznych

Przykład

Sytuacja

Pododdział BRAVO napotkał przeciwnika w rejonie 34UCB508128. W wyniku kontaktu ogniowego pododdział ma dwóch poszkodowanych. Pierwszy przytomny, rana postrzałowa prawej kończyny dolnej, krwotok zatamowany za pomocą opaski uciskowej. Drugi nieprzytomny, z ranami postrzałowymi klatki piersiowej i obu kończyn dolnych, z krwotokami zatamowanymi za pomocą opasek uciskowych, z założonym opatrunkiem wentylowym Bolin Chest Seal. Pododdział znalazł dogodne miejsce do lądowania helikoptera w punkcie 34UCB519136. Przeciwnik prawdopodobnie jest ciągle obecny w rejonie, ale nie ma obecnie z nim kontaktu. Częstotliwość BRAVO to 67.550. Pododdział posiada zielony dym do oznaczenia lądowiska.

Meldunek